man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Inflacja jako zagrożenie dla ubezpieczeń

10 and 20 banknotes on concrete surface

Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym wymusza stały rozwój produktów przeznaczonych dla przedsiębiorców, jak również powoduje znaczącą presję cenową. W aktualnej sytuacji produktowej na rynku ubezpieczeń, zjawisko inflacji jest  czymś nowym. To zmieniające się otoczenie gospodarcze generuje wiele zagrożeń związanych z wciąż trwającą jeszcze pandemią oraz niepewnością wynikającą z wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Przedsiębiorcy w pierwszym rzędzie starają się sprostać tym wyzwaniom, a inflacja będąca ich skutkiem w połączeniu z niewłaściwie oszacowaną sumą ubezpieczenia tworzą niewidzialne zagrożenie, mogące nieść katastrofalne skutki w przypadku dużej szkody (takiej, która powoduje całkowite zatrzymanie produkcji lub świadczenia usług na wiele miesięcy).

Należy zwrócić uwagę na sytuację o możliwości wystąpienia niedoubezpieczenia – co jest rolą brokera ubezpieczeniowego jak i Ubezpieczycieli.

Aktualnie zasada proporcji w sytuacji niedoubezpieczenia stosowana jest w stopniu ograniczonym, tylko do szkód częściowych.  Co sprawia, że w  przypadku szkody całkowitej wyczerpuje się suma ubezpieczenia i poszkodowany pozostaje bez środków potrzebnych na naprawę szkody. Niska inflacja w ostatnich latach nie wymagała zwrócenia uwagi waloryzację sum ubezpieczenia, dlatego warto uczulać Klienta i sprawdzać, czy zadeklarowane wartości odpowiadają obecnym warunkom rynkowym i kosztom zakupu materiałów potrzebnych do ewentualnej naprawy szkody.  Jak najszybszej waloryzacji sum ubezpieczenia wymagają polisy chroniące nieruchomości, sprzęt produkcyjny, elektroniczny oraz mienie w transporcie. Aktualizacji warto poddać także ubezpieczenie przerw w działalności. Koszty zakupu materiałów budowlanych rok do roku zmieniły się o ok. 22%. Zatem najwyższy czas odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie: czy za kwotę wskazaną w polisie jako suma ubezpieczenia odpowiadająca wartości odtworzeniowej rzeczywiście możemy dzisiaj zakupić przedmiot tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach?
 
 
Zgodnie z dewizą stawiania dobra Klienta na pierwszym miejscu, zadbajmy o bezpieczeństwo naszych Klientów. Rozmawiajmy, tłumaczmy i wskazujmy, jak bardzo istotne jest by umowa ubezpieczenia odzwierciedlała aktualne uwarunkowania rynkowe i pozwoliła na szybkie odbudowanie zniszczonego mienia w przypadku szkody znacznych rozmiarów.