man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Po co właściwie mi ten broker? Odpowiadamy.

Jeśli zastanawiasz się po co właściwie jest Ci potrzebny broker ubezpieczeniowy i jakie wymierne korzyści może przynieść współpraca z nim dla Ciebie i Twojej firmy, ten artykuł powinien rozwiać wszelkie wątpliwości czy warto. Oczywistym jest, że warto. Ale już nieoczywistym jest, dlaczego. Zapraszamy do krótkiej analizy, by to nieoczywiste zamienić po prostu w bezdyskusyjne.

Oto, co następuje:

  1. Ekspertyza i wiedza – broker ubezpieczeniowy ma specjalistyczną wiedzę na temat różnych typów ubezpieczeń, rynku ubezpieczeń, ryzyku a także potrzebach ubezpieczeniowych swoich klientów. Pozwala to na dobór odpowiednich produktów ubezpieczeniowych. W ten sposób klient ma polisę indywidualnie dobraną do swoich potrzeb a składka, którą musi ponieść daje mu pewną i pełną ochronę ubezpieczeniową. Działając na rzecz Klienta i reprezentując jego interesy przed Ubezpieczycielami musi dokładnie poznać potrzeby i oczekiwania klienta oraz przeprowadzić analizę ryzyka, tak, by wybrać najlepszą ofertę ubezpieczeniową. Dodatkowo jest zobligowany do zachowania poufności informacji, które uzyskuje od klienta, co gwarantuje mu pełną ochronę prywatności. Dlatego też, broker ubezpieczeniowy ma na celu zapewnienie klientowi odpowiedniej ochrony, dostosowanej do jego potrzeb, a nie promowanie polis, które nie spełniają wymagań klienta lub są mu niepotrzebne. W ten sposób możemy doprowadzić do pełnej optymalizacji kosztów w zakresie ubezpieczeń u Klienta.
  2. Oszczędność czasu – posiadana przez brokera ubezpieczeniowego wiedza i umiejętności pomaga w szybki i skuteczny sposób znaleźć najlepszą ochronę dla swojego Klienta. Klient, który samodzielnie szuka najlepszego ubezpieczenia musi poświęcić czas na porównanie ofert, cen, warunków, klauzul i innych szczegółów. Współpraca z brokerem wszystkie te czynności przenosi na niego, a Klient może skupić się na innych obowiązkach i zadaniach. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem odpowiedniej polisy a także administrowanie wszelkimi zmianami w nich wykonuje broker.
  3. Oszczędność pieniędzy – umiejętności negocjacyjne brokera, dostęp do szerokiej gamy ofert ubezpieczenia oraz znajomość potrzeb Klienta prowadzi do generowania oszczędności w portfelu Klienta. Składka ubezpieczeniowa jaką zobligowany jest zapłacić Klient, w pełni odpowiada jego potrzebom, a warunki umowy są indywidualnie wynegocjowane z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Takich możliwości nie ma zarówno sam Klient, jak i agent ubezpieczeniowy.
  4. Indywidualne podejście – sytuacja każdego Klienta jest inna, każdy Klient ponosi inne ryzyko, dlatego broker ubezpieczeniowy musi dopasować polisy ubezpieczeniowe do jego indywidualnych potrzeb i wymagań. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że mają odpowiednią ochroną na wypadek różnych sytuacji i nie przepłacają za swoje polisy.
  5. Pomoc w procesie likwidacji szkód – w przypadku wystąpienia szkody broker ubezpieczeniowy może pomóc klientom w załatwieniu wszelkich formalności i uzyskaniu odszkodowania. Pośrednictwo w tym procesie polega również na wnoszeniu skarg do TU czy pisaniu odwołań od decyzji Ubezpieczyciela, jeśli Klient nie zgadza się z nią lub jest niezadowolony z wyniku likwidacji szkody. Działania brokera w tym zakresie, jako reprezentanta Klienta, mają na celu osiągnięcie dla niego największej korzyści przy jak najmniejszych stratach związanych z wystąpieniem szkody.
  6. Stały kontakt – w celu zapewnienia najlepszych usług ubezpieczeniowych i wsparcia Klienta w procesie zarządzania ryzykiem, broker ubezpieczeniowy jest w nim w stałym kontakcie. Informuje Klienta o wszelkich zmianach warunków umowy w trakcie jej trwania, aktualizuje dane, przekazuje wymagane dokumenty i załatwię wszelkie formalności związane z administrowaniem polisami. Dodatkowo doradza w zakresie optymalizacji kosztów ubezpieczenia oraz wskazuje rozwiązania najlepsze dla Klienta.
  7. Bezpieczeństwo – współpraca z brokerem daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa. Nie tylko odpowiedni dobór polis ale także pełne wsparcie brokera, który służy swoją wiedzą i doświadczeniem, przyczynia się do tego, że Klient może mieć pewność, że jego interesy są w pełni zabezpieczone i pod kontrolą. Co ważne, broker za swoje usługi nie pobiera od Klienta żadnego wynagrodzenia, dlatego tym bardziej rekomendowana jest współpraca z tego typu pośrednikiem ubezpieczeniowym.

 

Reasumując krótko i zwięźle: przytoczone wartości wskazuję jasno i wyraźnie – opłaca się i warto! Współpracując z brokerem tracisz aż nic. Czy to nie przekonujące?