Etap 1
PEŁNOMOCNICTWO
Dowiedz się więcej
Etap 2
NEGOCJACJE
Dowiedz się więcej
Etap 3
NEGOCJACJE
Dowiedz się więcej
Etap 4
REKOMENDACJA
Dowiedz się więcej
Etap 5
WYBÓR OFERTY
Dowiedz się więcej
Etap 6
OBSŁUGA POLIS
Dowiedz się więcej
Poprzedni
Następny
foto1

Jak działamy?

Nasze działania opierają się na kompleksowej obsłudze Klienta w obszarze jego ubezpieczeń. Współpraca z nami to wymierna korzyść, która pozwala  cedować wszelkie formalności związane z ubezpieczeniami na nasze barki. Dzięki temu, że broker ma możliwość porównania wielu ofert, Klient nie musi już sam ich poszukiwać na rynku i tracić swój cenny czas na wdrażanie się w zawiłe zagadnienia ubezpieczeniowe poszczególnych towarzystw.

Nasza praca, zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń opiera się na udzielonym przez Klienta pełnomocnictwie, przez co jesteśmy zobowiązani działać w najlepszym interesie Klienta i w jego imieniu.

Co najważniejsze nasze usługi są dla Klienta bezpłatne i Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z poszukiwaniem przez nas odpowiedniego produktu.

Wierzymy, że nasza praca, która ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo Klienta i jego ochronę, pozwolić naszym partnerom na działania służące zwiększeniu produktywności ich firm, przy równoczesnym ograniczeniu ekspozycji na ryzyko. 

Nasze działania mają kilka etapów:

01.

Pełnomocnictwo

By móc zacząć działać na rynku ubezpieczeń w Twoim imieniu, musimy mieć do tego Twoje upoważnienia, tzw. list brokerski. Podpisanie pełnomocnictwa nie obliguje Cię do podpisania umowy ubezpieczeniowej z rekomendowanym Towarzystwem, jednak daje możliwość na znalezienie przez nas produktu odpowiedniego zakresowo i cenowo.

02.

Analiza potrzeb Klienta

Przeprowadzamy analizę ryzyka  i potrzeb Klienta. Na tym etapie zadajemy pytania, analizujemy Twoje aktualne polisy ubezpieczeniowe pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz cen. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić jakiej ochrony potrzebuje Klient i przygotować odpowiednie zapytanie ofertowe.

03.

Proces negocjacji oferty z TU

Występujemy w Twoim imieniu do największych i najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych z zapytaniem o ofertę na potrzebne Ci ubezpieczenia oraz negocjujemy w Twoim imieniu warunki ubezpieczeń aby uzyskać jak najlepsze propozycje.

04.

Rekomendacja

Po zakończonych negocjacjach przygotowujemy rekomendację, czyli porównanie wszystkich ofert i wybór jednej, wg nas najlepszej - odpowiednio argumentując wybór.

05.

Wybór oferty

Ostateczna decyzja wyboru oferty należy do Klienta, Nie podejmujemy żadnych zobowiązań bez konsultacji z  Klientem, tutaj Klient wyznacza tok postępowania. Po wyborze Ubezpieczyciela, wnioskujemy o polisę i dostarczamy ją Klientowi.

06.

Obsługa polis

Jesteśmy z Tobą w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Aranżujemy aneksy, jeśli następują zmiany w trakcie ochrony, monitorujemy terminy, czuwamy nad obiegiem dokumentów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!