UBEZPIECZENIA

Mienie

Ubezpieczenia indywidualne

Jest to finansowe zabezpieczenie dla prywatnych właścicieli nieruchomości (np. domy, mieszkania), a także dla najemców takich nieruchomości w przypadku wystąpienia określonego ryzyka. Dzięki polisie zabezpieczasz się przed skutkami różnego rodzaju zdarzeń losowych, które mogą przytrafić się Tobie i Twoim bliskim. Takie ubezpieczenie (z cesją na rzecz banku) jest często wymagane przez kredytodawców w celu zabezpieczenia murów domu czy mieszkania przed powodzią i pożarem. 

Polisa nieruchomości nie tylko zapewnia odszkodowanie w przypadku pożaru czy kradzieży. Tego typu ubezpieczenie na dom może także oferować dodatkowe udogodnienia, takie jak ochronę wyposażenia mebli, pamiątek, sprzętów RTV/AGD czy innych, cennych dla Ciebie przedmiotów, pomieszczań przynależnyczh czy rzeczy osobistych gości.

silver MacBook near black corded headphones and assorted items

Ubezpieczenia firmowe

Pełna ochrona

Bezpieczeństwo

Spokój

Oszczędność

oval brown wooden conference table and chairs inside conference room

Ubezpieczenie mienia jest jednym z podstawowych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej, którą powinno posiadać każde przedsiębiorstwo. W razie szkody umożliwia ono szybkie odtworzenie środków produkcji, a tym samym zapewnia płynność i utrzymanie podmiotu na rynku. Tego typy produkt należy dokładnie dostosować do typu działalności i posiadanego mienia. Polisa daje finansowe zabezpieczenie w razie wystąpienia zdarzenia losowego w budynkach, pomieszczeniach, elementach wyposażenia, urządzeniach technicznych, maszynach, towarach, gotówce czy nakładach inwestycyjnych. Mienie firmy można ubezpieczyć od:

  • Ognia i innych zdarzeń losowych – w zakresie dostosowanym do potrzeb klienta 
  • W zakresie All Risks – tzw. wszystkie ryzyka oprócz wyłączonych w umowie – lepsza formuła i łatwiejsza likwidacja szkody niż w mieniu od ognia
  • Wandalizmu
  • Kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w niektórych przypadkach od kradzieży zwykłej 

Właściwy dobór zakresu i rodzaju ubezpieczenia pomoże w odpowiednim zabezpieczeniu dalszego funkcjonowania firmy po dużej szkodzie oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Należy jednak pamiętać o właściwym ustaleniu sum ubezpieczenia szczególnie dla budynków, wyposażenia i środków obrotowych. Pozwoli to uniknąć tzw. niedoubezpieczenia i zastosowania przez firmę ubezpieczeniową zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w razie szkody. Co do zasady mienie od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczamy więc na pełną wartość, najlepiej odtworzeniową.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!