UBEZPIECZENIA

Rolne

green grass field under blue sky during daytime

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Obowiązkowe OC gospodarstwa rolnego musi być wykupione przez osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa. Za gospodarstwo rolne uważa się tutaj użytki rolne powyżej jednego hektara oraz mniejsze gospodarstwa, na których prowadzona jest produkcja rolna, uprawy warzyw lub hodowla zwierząt. Ubezpieczenia rolnicze należy opłacać od momentu wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Z tego obowiązku nie zwalnia nas brak prowadzenia działalności w gospodarstwie, a nawet przebywanie poza nim. OC rolnika chroni przed szkodami powstałymi w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego.

Obowiązkiem ubezpieczenia OC są również objęte budynki na terenie gospodarstwa rolnego. Obowiązek ten powstaje w momencie, w którym nieruchomość zostaje pokryta dachem. Jej właściciel jest wówczas zobowiązany do wykupienia polisy uwzględniającej 13 ryzyk.

UBEZPIECZENIA MASZYN ROLNICZYCH

Obowiązkowe OC zabezpiecza tylko osoby trzecie – chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o rozszerzeniu ochrony swoich sprzętów rolniczych o ubezpieczenia dobrowolne.. Polisa Agrocasco zapewni ochronę w razie zdarzeń losowych a także kradzieży ubezpieczonych pojazdów. Co więcej Agrocasco może obejmować maszyny wykorzystywane do różnych zadań na polu.

Zalety produktu:

  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk) (uwaga: obowiązują wyłączenia odpowiedzialności określone w warunkach ubezpieczenia)
  • koszty transportu i parkowania maszyny po szkodzie
  • awaria spowodowana przedostaniem się ciała obcego do maszyny
  • odpowiedzialność za szkody w oponach, szybach i w przewożonym ładunku
  • kradzież maszyny z każdego miejsca w Polsce
  • likwidacja szkody bezgotówkowo w serwisie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami już teraz!